BaLiS (6.10.2012)

BaLiS ( Chvály Bohu a Lidem i Sobě ) je hudební akce, kdy se mohou zviditelnit různé amaterské křesťanské kapely. Ale nejde jen o to, jde o oslavu našeho Pána Ježíše Krista. Letos byla zaměřena na téma "Díky". Tato akce již proběhla v Suchdole nad Odrou a to v Sobotu 6.10.2012 od 14:00. Bylo tam mnoho vystupujících, jako kamarádi z Hodlsavic Proti proudu, nebo také chválicí skupinka sboru BJB ze Suchdola a jiní. Akce byla super a Duch Svatý byl s námi všemi. Bylo nádherné oslavovat jméno Ježíše Krista. Naše skupinka vystoupila mezi posledními. V seznamu jsme měli chvály z vlastní tvorby, ale zahráli jsme i písně mimo naši tvorbu. Jako první s výjimečným nástupem zazněla chvála Richarda Čanakyho "No tak poď", dále následovala "Díky za Tvůj kříž", která je starší a známá. Po té již následovala naše tvorba. "Bůh nedělá nic zlého", "Kde světlo září" a nakonec "Bůh to ví". Celá akce nám nabídla možnost zjistit, jaké to je vystupovat jinde a chválit Boha. Také jsme nasbírali mnoho nových zkušeností. Těšíme se na příští rok.