Klára Hanáková

  • Klárka (21)
  • Od malička je vedena k Bohu (otec je kazatel). Už od mala chodila do sboru a do nedělní školy, později do mládeže, kde se stala jedním z vedoucích. Nyní všask tuto funkci nevykonává. Opravdový zvrat v jejím životě však nastal, když byla na svém 8. křesťanském táboře v Partutovicích. V poslední den, po setmění proběhla výzva k přijetí Ježíše Krista. Probíhalo to ve stanu, kde byly svíčky a úžasná Boží atmosféra. V ten den se za ní modlili dva lidé, včetně jejího otce. Duch Svatý udělal své a na světě bylo další opravdové obrácení. V ten den se znovu narodila. Ve Sboru ČCE v Odrách Klárka slouží mládeži a mnoha lidem. Je jedním z prvních členů této mládeže. Často hraje při nedělních schromážděních, zpívá ve vokálním sboru a na mládežích mívá povzbudivá slova. Občas má i kázání, či povzbuzení při mládežnických nedělních bohoslužbách.
  • Klárka je v [:PREJ:] vedoucí. Byla tak ustanovena Bohem. S vedením má mnoho zkušeností. V hudbě prakticky vyrůstala. V naší chválicí skupince hraje na akustickou kytaru a zpívá. Bůh jí dal talent zpívat a skládat písně. V každé chvále se chce dostat do uctívání a nebojí se na jevišti být jen pro Boha. Celá se mu odevzdat.

 

Dotazy a postřehy

Datum: 26.02.2014

Vložil: ...

Titulek: ...

:*

Přidat nový příspěvek