BaLiS (12.10.2013)

A tak, jako každým rokem, je zde zase akce pořádaná v Suchdole nad Odrou, v sobotu 12.10.2013 od 14:00, ve zdejším evangelickém kostele. Tato akce nese název BaLiS (Chvály Bohu a Lidem i Sobě), letos pod tématem "Tanec". Do chval a programu této akce se tradičně zapojí i naše skupinka. Chceme přispět k celkové atmosféře proseté Duchem Svatým, a to písněmi z naši tvorby "Je mi to líto", "Jsi světlem mým".K tomu však chceme roztančit nejen lidi v kostele, ale také lásku a osobu Ježíše Krista v srdcích naších, a to známými písněmi, jako jsou "Byl člověk jako já", "Srdcem služebník" a také "Som slobodné dieťa" od Richarda Čanakyho. Dovolíme si Vás všechny pozvat na tuto akci nejen k poslechu hudby ostatních kapel, ale také kvůli Bohu, jeho Synu a Duchu Svatému, kteří touží ve Vašem životě jednat.